Usean muuttujan funktiot ja niiden derivaatat, usean muuttujan funktion optimointi, taso- ja avaruusintegraalit. Sisältö vastaa Aalto-yliopiston kurssia Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (MS-A0204).

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- osaa laskea ja soveltaa osittaisderivaattoja
- tuntee ja ymmärtää optimoinnin perusideat
- osaa käyttää Lagrangen kertoimia sidottujen ääriarvotehtävien ratkaisemiseen
- osaa laskea taso- ja avaruusintegraaleja
- osaa vaihtaa integroimisjärjestyksen tasointegraalissa
- osaa vaihtaa muuttujia taso- ja avaruusintegraalissa

Miten pääset kurssille:
Kirjaudu Aalto OpenLearningiin tunnuksillasi (luo tarvittaessa itsellesi tunnus). Sen jälkeen klikkaa itsesi kurssin opiskelijaksi Self enrolment -painikkeesta. Et tarvitse kirjautumisavainta.