Action! -hankkeen naisille suunnatun Sarjakirjoittajakoulutuksen ensimmäisen kurssin Runousoppi, kärsimys ja katharsis - eli joitakin huomautuksia aristoteeliseen dramaturgiaan vetäjä on dramaturgi, tietokirjailija Timo Heinonen, FM. Kurssi on suomenkielinen. Kurssi johdattaa opiskelijan keskeisiin kysymyksiin Runousopin sisällöstä, aristoteelisen dramaturgian olemuksesta ja tarjoaa lähtökohtia myöhempien Runousoppi-tulkintojen kriittiseen luentaan. Kurssi jäsentää aristoteelisen dramaturgian asemaa osana draamateoriaa ja antaa puitteet aiheen käsittelylle tv-sarjakirjoittamisessa. Kurssi koostuu neljästä verkkoluennosta, kahdesta nauhoitetusta itsenäisesti katseltavasta luennosta, tehtävistä ja tv-sarjan Sisäilmaa katselusta.

Kurssialue on auki 31.5.2021 saakka. 

Yhteyshenkilö: Kirsi Reinola registration.actionproject@aalto.fi
Opettaja: Timo Heinonen