1. Positiivinen imperfekti - Positive Simple Past Tense