Topic outline

 • Tekstitaidot haltuun -sivusto on tehty valtakunnallisessa Digijoujou-hankkeessa (Suomen ja ruotsin joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin, 2017 - 2019).

  Tehtävät on tehnyt työryhmä
  Ella Hakala, Tampereen ammattikorkeakoulu
  Tuula Jäppinen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
  Sanna Rämö, Aalto-yliopisto
  Taija Udd, Helsingin yliopisto.

  Tehtävät on suunniteltu edistyneille suomi toisena kielenä -opiskelijoille sekä sellaisille suomea äidinkielenä käyttäville opiskelijoille, jotka ovat asuneet pitkään ulkomailla ja käyneet koulua jollakin muulla kuin suomen kielellä.

  Voit ohjata opiskelijoitasi tekemään tehtäviä esimerkiksi silloin, kun he tarvitsevat apua kirjallisen suomen kielen taitonsa itsearviointiin. Opiskelija saa automaattisen palautteen muista osioista paitsi kirjoittamisesta. Kirjoittaminen-kohdassa on valmiita tehtävänantoja ja taustamateriaalia kirjoitustehtäviin.

  Sanasto-kohdassa on eri alojen erikoissanastoa. Opiskelijaa voi ohjeistaa tekemään niistä tiettyjä, omiin opintoihin sopivia tehtäviä.

  Opiskelijaa kannattaa pyytää dokumentoimaan saamansa tulokset ja arvioimaan, mitkä asiat hän osaa hyvin ja mikä kaipaa kertausta tai opettajan ohjausta.