Topic outline

 • Tervetuloa Suomen kieli ja kulttuuri 1 -kurssille!

  Welcome to the Finnish Language and Culture 1 course!

  Talvi Suomessa

  • url icon
   URL
   Zoom on Mondays and Wednesdays at 9.30-11 URL
   Not available unless: You are a(n) Student
 • Tervetuloa kurssille! / Welcome to the course!

  Pre-task:

  1. Please try to find out what are the typical Finnish phrases used in greetings and saying goodbye.

  2. Check out the link: http://tasteoffinnish.fi/finnish/

  3. Esittele itsesi Forumilla. Introduce your self in forum below.

  4. Tee testi alla. Do the quiz below.  Tunnin aiheet / The topics of the lesson

  • Suomen kieli Finnish language
  • Tervehdykset / Greetings: formal and informal
  • Kuka sä oot? / Who are you? / Mä oon / I am
  • Viikonpäivät / Weekdays


  Kotitehtävät / Homework

  1. Opiskele materiaalit alla. Study the material below.

  2. Mikä sinun maan nimi on suomeksi? Find out what is the name of your country in Finnish.

  3. Tervehdi suomeksi joka päivä! Greet in Finnish everyday! • Tunnin aiheet (The topics of the lesson):

  - maat, kansalaisuudet (countries and nationalities);

  olla, the negation verb and the verb type 1.


  Kotitehtävät (Homework)

  Please do the exercises 4 and 5 on pages 10 and 11 using information in the book and dictionary if needed.

  Tee tehtävät alla! (Do the exercises below!)

  Learn the numbers using page 8 and materials below. • Tunnin aiheet:

  - kertaus (let's repeat): olla and verb type 1

  - Kappale 1: Tervetuloa (page 6);

  - mitä kieltä sinä puhut?

  - missä sinä asut?

  - mikä sinun puhelinnumero on?


  Kotitehtävät

  Tee tehtävät 7, 8 ja 9 sivulla 14 (Do ex. 7, 8, 9 on p. 14).

  Tee tehtävä 12 sivulla 15, audio löytyy alta. (Do ex. 12 on p. 15, you can find the audio below: listen and write down what you hear.)

  Harjoittele numeroita: tee testit alla. (Practise numbers: do the quizzes below.) • Tunnin aiheet:

  numerot (numbers),

  henkilötiedot (personal information)


  Kotitehtävät (Homework):

  tee tehtävät 20 ja 21 sivulla 18 (do ex. 20 and 21 on page 18);

  käännä ja opi sanat sivulla 24, tee tehtävä 7 sivulla 26 (translate and learn words p. 24, do ex. 7 p. 26);

  kuuntele ja lue teksti Susanin naapurit (listen to the text Susanin naapurit and read it).


 • Tunnin aiheet:

  Susanin naapurit;

  kysymykset (questions);

  genetiivi (the genitive case).


  Kotitehtävät:

  1. Katso video (Watch the video): "How to make questions" ja tee h5p harjoitus (and do the h5p exercise) "Kysymykset".

  2. Katso Kysymyssanat sivulla 26 ja tee harjoitus 6 sivulla 12.
      Review the question words p. 26 and do the ex. 6 p.12.

  2.  Lue genetiivistä sivulla 29 ja katso genetiivi videot alla.
      Read about genitive p. 29 and watch the videos below.

  3. Tee harjoitukset sivuilla 29-30 (Do exercises p. 29-30): 12 (Add the genitive), 13 (Fill in) ja 14  (read the text on page 21 one more time and answer the questions).

  4. Opi sanat niin paljon kuin pystyt. Learn the words as much as you can: https://quizlet.com/403580262/

  Find out the name of your and one of your family member's specialty in Finnish. 

  ekstra tehtävä: quiz ammateista (extra task: quiz about professions). • Tunnin aiheet:

  genetiivi, kysymykset;

  puhekieli s. 31; Tyynen perhe s. 23; kuuntelutehtävä 20 s. 32;

  sukulaiset, ammatit (Mikä sun ammatti on? Onko sinulla sisko tai veli? Oletko naimisissa? Mikä sun siskon/veljen/vaimon/miehen... nimi on? Mitä hän tekee työkseen?)  Kotitehtävät:

  Tee tehtävä 22 sivulla 34. Do ex. 22 p. 34.

  Kuuntele ja lue tekstiä sivulla 37. Keskiviikkona kesällä. Alta löytyy teksti ja verbien infinitiivit. Listen to the text Keskiviikkona kesällä and read it, p. 37. Below you can find the text with the infinitive forms of the verbs.


  Katso Kello-video ja pdf-tiedosto Kello alla. / Watch the Kello-video and the PDF-file Kello below.

  Opiskele Mitä kello on? ja Viikonpäivät kirjassa sivulla 48. Sitten tee harjoitus 8 siivulla 49.
  Study Mitä kello on? (What time is it?) and Viikonpäivät (Weekdays) in the book page 48. Then do ex. 8 p. 49.

 • Tunnin aiheet:

  kahvilassa;

  kertaus (let's repeat): perhe, ystävät, naapurit;

  kello, aukioloajat;  Kotitehtävät:

  Kello: tee tehtävät 9 ja 10 sivulla 50; 

  Verbit: tee tehtävät 2 sivulla 39 ja 4 sivulla 45. • Tunnin aiheet:

  kertaus: kello;

  teksti: Mitä tapahtuu tavallisena päivänä?

  verbityypit 1-5.


  Kotitehtävät:

  Do you remember how to make a negative form of a verb? Do ex. 7 p. 47

  (Muistatko, miten tehdään verbin kielteinen muoto? Tee tehtävä 7 sivulla 47); 

  the verbs from the text: write the verb type and make the stem, do h5p below (verbit tekstistä: kirjoita verbityyppi ja vartalo, tee h5p tehtävä alla);

  translate and learn the words on pages 40-41 (käännä ja opi sanat s. 40-41).

 • Tunnin aiheet:

  verbityypit;

  kuuntelutehtävä13 s. 52;


  Kotitehtävät:

  Tee verbityyppitehtävät alla. Do the verb type exercises below.

  Kirjoita ruokasanat: tehtävä 4 sivulla 59. Write the food words ex. 4 p. 59.

  Tee tehtävä sivulla 61. Do exercise on page 61: compare the words on the left (basic form) to the words on the right in the recipe. Circle the changed letters.


 • Tunnin aiheet:

  kertaus: verbityypit;

  ruoka;

  partitiivi.


  Kotitehtävät:

  opi materiaali alla (learn the material below);

  kuuntele audio ja lue teksti (listen to the audio and read the text): Ruokakaupassa s. 56-57;

  kirjoita sanat harjoituksesta 4 s. 59 partitiivissa (write the words from the ex. 4 p. 59 in partitive case): h5p alla.

  Learn words (as much as you can) using the quizletz below.

 • Tunnin aiheet:

  naistenpäivä;

  kappale 4;

  partitiivi, ruoka;

  numerot (puhekieli).


  Kotitehtävät:

  Opi ruokasanat niin paljon kuin pystyt. Learn food words as much as you can.

  Tee tehtävät alla. Do exercises below.

  Tee tehtävät 12 ja 13 sivulla 67, audiot löytyvät alla. Do ex. 12 and 13 p. 67, you can find the audios below.


 • Tunnin aiheet:

  kertaus: ruokakaupassa; partitiivi.


  Kotitehtävät: 

  Tee h5p tehtävä alla.

  Lue tekstiä s. 73, tee tehtävä 1 sivulla 74 ja kuuntele puhelinkeskustelu;

  opi sanat sivulla 76 niin paljon, kuin pystyt.

 • Tunnin aiheet:

  Tarjouksessa s. 68-69

  Tässä kaupungissa: puhelinkeskustelu (harjoitus 7 s. 79)

  huonekalut ja kodintavarat/ furniture and household goods

  värit / colors

  sivu 80: "Minulla on" - rakenne / counstruction 


  Kotitehtävät:

  Opi värit ja adjektiivit s. 75 ja 78. Learn colors and adjectives p. 75 and 78.

  Tee testi alla. / Do quiz below.

  Lue teksti sivulla 37 vielä kerran ja tee tehtävä Heikistä ja Jerestä alla. / Read the text on page 37 once again and do the exercise about Heikki ja Jere below.

  Lue ja täydennä sivut 83-84 / Read and fill in pages 83-84

  Tee harjoitus 17 sivulla 87/ Do ex. 17 p. 87
 • Tunnin aiheet:

  - värit ja huonekalut / colors and furniture;

  - "minulla on" -konstruktio;

  - Heikin sähköposti;

  - k-p-t-vaihtelu / consonant gradation


  Kotitehtävät:

  tee tehtävä alla / do h5p below; 

  lue säännöt ja tee tehtävä 12: -ssa vai -lla sivulla 82.

  Read the rules and do ex. 12 p. 82.

  When answering the question Missä? (Where?) you should choose ssa/ssä or lla/llä ending. 

  Is it inside of a place or on top of a place? Is it a closed or open space?
  Are we inside the place or close by it?

  Inside place, closed space - ssa/ssä

  On top of a place, open place or close by - lla/llä


 • Tunnin aiheet:

  kertaus: 

  - huonekalut ja värit;

  - minulla on, minulla ei ole;

  - missä? (where?) -ssa/ssä, -lla/llä


  Kotitehtävät:

  tehtävät alla:

  Kuka hän on? Mitä hänellä on?

  -ssa vai -lla

 • Tunnin aiheet:

  - missä? -ssa vai -lla

  - huonekalut ja värit;

  - harjoitus testiin.


  Kotitehtävät:

  lue asuntoilmoitukset s. 88 ja tee harjoitus 19 (read the rent/sell advertisements on p. 88 and do ex. 19);

  Browse some real advertisements, e.g. etuovi.com. Have you found some new words?

  Please, do the weak grade h5p exercises below.

  Harjoittele tenttiin! Practice for the exam!


 • Tunnin aiheet:

  - asuntoilmoitukset;

  - harjoitus tenttiin.


  Kotitehtävät:

  harjoittele tenttiin!