Keramiikan käsikirja

Viimeistely ja kuivatus


Puolivalmiit esineet viimeistellään lopulliseen muotoon ja ulkonäköön. Esineiden kuivumisvaiheella on suuri merkitys viimeistelyn onnistumiseen. Jos esine on liian märkä, se vääntyy helposti. Liian kuiva esine taas on hauras ja se murtuu. 

Työvälineinä voidaan käyttää esimerkiksi luonnon- tai synteettistä sientä, joilla esineen reunat voi pyöristää. Erilaisilla veitsillä voi leikata esineeseen aukkoja ja erilaisia muotoja. Peltisellä siklillä voidaan siistiä esineen sisäpuoli sekä pyöristää reunoja. 

Kuivuneen esineen käsittelyssä syntyy runsaasti hienojakoista savipölyä, joka menee hengitysilman mukana keuhkoihin. Muista aina työturvallisuus. Pyri viimeistelemään esine kosteana. Kuivan esineen hiomisessa käytä hengityssuojainta tai viimeistele hyvin ilmastoidussa tilassa.

Kuivatus

Ennen esineen raakapolttoa saven vesipitoisuus on saatava mahdollisimman alhaiseksi. Kostea esine tuntuu kylmältä koskettaessa. Kuivuessa keramiikkaesine kutistuu sitä enemmän mitä hienojakoisempaa ja plastisempaa käytetty savi on. Kuivatusvaiheessa savesta poistuu mekaanisesti sitoutunut vesi lukuun ottamatta ilman suhteellisesta kosteudesta aiheutuvaa vettä.

Kuivumiseen vaikuttavat tekijät

Kuivuvan saven rakenne

Hienojakoinen massa kuivuu hitaasti, koska siinä on hyvin vähän kapillaarikanavia ja nekin ovat ahtaita. Savihiukkasten litteä muoto hidastaa myös kuivumista, kun ne esimerkiksi muovattaessa ja dreijattaessa painautuvat tiiviiksi seinämäksi. Tämä ominaisuus parantaa kuivalujuutta mutta aiheuttaa suuremman kuivumiskutistuman seinämän läpimitan suunnassa kuin poikittaissuunnassa.

Helpoiten kuivuvat karkearakeiset massat, joissa on runsaasti epäplastisia raaka-aineita. Epäplastisten raaka-aineiden, kuten kvartsi ja maasälpä, hiukkaskoko on huomattavasti suurempi kuin plastisten aineiden hiukkasten koko.

Ympäröivän ilman kosteus

Huoneilman kosteus on normaalisti 40–60 %. Saviesine kuivuu, kunnes ympärillä oleva ilma on kyllästynyt kosteudella. Ilman kierrättäminen nopeuttaa esineen kuivumista. Mitä kuivempaa ilmaa esineen ympärillä on, sitä enemmän se sitoo kosteutta esineestä mukaansa. 

Vallitseva lämpötila

Veden poistumista savesta voidaan nopeuttaa nostamalla ympäröivän ilman ja kuivuvan esineen lämpötilaa. Kuuma vesi höyrystyy nopeammin nopeuttaen kapillaari-imua kanavien suulla. Liian nopea kuivatus saa veden haihtumaan esineen pinnasta nopeasti, jolloin saven pinta kuivuu ja kapillaarikanavat tukkeutuvat. Tällöin syvemmälle seinämän sisään jäänyt vesi laajenee kuumennettaessa aiheuttaen halkeamia tai jopa esineen rikkoutumisen. Suurten esineiden kuivattamisessa on tärkeää lämmittää esineen seinämät läpikotaisin ennen kuin kuivaa ilmaa aletaan kierrättää esineen ympärillä. Jotta kuivattaminen olisi tehokasta, haihtuva kosteus on siirrettävä pois esineen pinnan tuntumasta mahdollisimman nopeasti. Virtaava ilma pystyy parhaiten poimimaan vesimolekyylejä mukaansa.

Muovipussi ehkäisee liian nopeaa kuivumista.


Kuva
Lautenbacher, Nathalie. Muovipussi estää savea kuivumasta liian nopeasti.