Keramiikan käsikirja

Lasituspoltto


Lasituspolttokäyrä

Lasituspoltossa esineet poltetaan niin korkeaan lämpötilaan kuin lasitteen sulaminen vaatii. Lasituspolton loppulämpötila vaihtelee käytetyn massan ja lasitteen mukaan. Nopealla tai hitaalla lämmönnousuohjelmalla vaikutetaan lasitteen sulamiseen ja osa lasitteista vaatii hidastusta polton aikana. Esimerkiksi kidelasitteissa kiteet kasvavat, kun lasitetta haudutetaan eri jäähtymislämpötiloissa.

Lasitteen sisältämä vesi höyrystyy pois polton alussa. Polttovaiheen tulee olla rauhallinen, jotta vesi pääsee vapautumaan hitaasti pois. Liian nopea alkupoltto saa kuivan lasitekerroksen herkästi halkeilemaan. Lasiteraaka-aineiden muutokset poltossa tapahtuvat samoin kuin massan muutokset raakapoltossa. Lasitepolton voi aloittaa nopeammin ja polttaa loppuun lyhyemmässä ajassa kuin raakapolton.

Lasitteen sisältämistä raaka-aineista riippuen sulaminen voi alkaa jo noin 600 °C:ssa natrium- ja kaliumoksidin vaikutuksesta. Varsinainen lasitteen sulaminen alkaa noin 800-1000 °C:ssa. Raakapoltettu esine ei ole vielä sintraantunut, vaikka savihiukkasten reunat ovat hitsautuneet toisiinsa kiinni. Noin 1000-1100 °C:en jälkeen lasite alkaa kiinnittyä massan pintaan ja muodostaa sidoksen massan hiukkasten kanssa. Lasituspolttoa ladottaessa on muistettava jättää esineiden väliin tilaa. Lämpötilan kohotessa massan tilavuus muuttuu (kvartsin kidemuutokset) ja samalla esineen koko kasvaa hetkellisesti lämpölaajenemisen vaikutuksesta.

Lasituspolton jäähdyttäminen

Uunin annetaan jäähtyä vapaasti haudutusvaiheiden jälkeen. Kriittiset pisteet jäähtymisessä ovat kvartsin kidemuotojen muutoksista johtuvat tilavuuden muutokset. Lämpötilan on laskettava hitaasti 600–500 °C (kvartsin kidemuutos 573 °C) sekä noin 300–200 °C (kristobaliitin kidemuutos n. 226 °C). Uunin vapaa jäähtyminen edistää läpikuultavan ja kiiltävän pinnan muodostumista. Uunin voi  avata, kun lämpötila on alle 200 °C:n. Uunin avaaminen jäähtyneenä suojaa uunia lämpöshokilta ja  pidentää uunin käyttöikää.

Erikoistapauksessa kidelasitteen hauduttaminen vaatii erityisen hidasta jäähdyttämistä loppulämpötilasta noin 600 °C:eseen. Tämä edistää kiteiden syntyä sekä tekee lasitteen opaalisemmaksi. 

Tässä esimerkit lasituspoltto-ohjelmista sähköuunissa. 

Matala lasitepoltto

  1. vaihe: 100 °C/h, 250 °C:een
  2. vaihe 2: 150 °C/h, 600, °C:een
  3. vaihe 3: 200 °C/h, 1020 °C:een.

Haudutus: 10–20 min.

Korkea lasitepoltto

  1. vaihe: 100 °C/h, 250 °C:een
  2. vaihe: 150 °C/h, 600, °C:een
  3. vaihe: TÄYSTEHO, 1100 °C:een
  4. vaihe: 150°C/h, 1200–1250 °C:een ***

Haudutus: 10–20 min

*** Jotkut uunivalmistajat suosittelevat, että lämpötilan nousunopeutta hidastetaan hieman ennen loppulämpötilan saavuttamista, jotta polttotulos ovat tasaisempi ja uunielementit kestävät pidempään.


Kuvitus
Kerimov, Nikolo. Lasituspolton polttokäyrä.