Adjektiivien vertailu - Comparison of Adjectives

Site: Aalto OpenLearning
Course: Suomen verkkokielioppi - Finnish Online Grammar
Book: Adjektiivien vertailu - Comparison of Adjectives
Printed by: Guest user
Date: Tuesday, 27 February 2024, 6:15 AM

1. Komparatiivi - Comparative

2. Superlatiivi - Superlative